ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.id
Rp250,000 IDR
.my.id
Rp20,000 IDR
.biz.id
Rp20,000 IDR
.com
Rp162,000 IDR
.net
Rp235,000 IDR
.org
Rp180,000 IDR
.asia
Rp80,000 IDR
.cc
Rp70,000 IDR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp162,000 IDR
1 سال
Rp175,000 IDR
1 سال
Rp175,000 IDR
1 سال
.net
Rp235,000 IDR
1 سال
Rp245,000 IDR
1 سال
Rp245,000 IDR
1 سال
.org
Rp180,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp180,000 IDR
1 سال
.id Hot
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp280,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
.biz.id
Rp20,000 IDR
1 سال
Rp20,000 IDR
1 سال
Rp20,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp20,000 IDR
1 سال
Rp20,000 IDR
1 سال
Rp20,000 IDR
1 سال
.or.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.ac.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.co.id
Rp320,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.sch.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.web.id
Rp55,000 IDR
1 سال
Rp60,000 IDR
1 سال
Rp55,000 IDR
1 سال
.xyz Sale
Rp65,000 IDR
1 سال
Rp205,000 IDR
1 سال
Rp205,000 IDR
1 سال
.biz
Rp100,000 IDR
1 سال
Rp247,000 IDR
1 سال
Rp255,000 IDR
1 سال
.club
Rp84,000 IDR
1 سال
Rp198,000 IDR
1 سال
Rp220,000 IDR
1 سال
.cyou Sale
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp80,000 IDR
1 سال
Rp90,000 IDR
1 سال
.life
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp415,000 IDR
1 سال
Rp440,000 IDR
1 سال
.icu Sale
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp105,000 IDR
1 سال
Rp105,000 IDR
1 سال
.info
Rp70,000 IDR
1 سال
Rp280,000 IDR
1 سال
Rp290,000 IDR
1 سال
.site
Rp58,000 IDR
1 سال
Rp380,000 IDR
1 سال
Rp390,000 IDR
1 سال
.top
Rp36,000 IDR
1 سال
Rp82,000 IDR
1 سال
Rp84,000 IDR
1 سال
.art
Rp70,000 IDR
1 سال
Rp165,000 IDR
1 سال
Rp180,000 IDR
1 سال
.asia
Rp80,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.best
Rp74,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
.blog
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp356,000 IDR
1 سال
Rp373,000 IDR
1 سال
.buzz
Rp25,000 IDR
1 سال
Rp453,000 IDR
1 سال
Rp453,000 IDR
1 سال
.cc
Rp70,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp170,000 IDR
1 سال
.eu Sale
Rp77,000 IDR
1 سال
Rp100,000 IDR
1 سال
Rp100,000 IDR
1 سال
.me
Rp142,000 IDR
1 سال
Rp260,000 IDR
1 سال
Rp275,000 IDR
1 سال
.moe
Rp230,000 IDR
1 سال
Rp230,000 IDR
1 سال
Rp230,000 IDR
1 سال
.mom
Rp42,000 IDR
1 سال
Rp440,000 IDR
1 سال
Rp452,000 IDR
1 سال
.one
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp270,000 IDR
1 سال
Rp270,000 IDR
1 سال
.pro New
Rp65,000 IDR
1 سال
Rp275,000 IDR
1 سال
Rp285,000 IDR
1 سال
.pw New
Rp70,000 IDR
1 سال
Rp276,000 IDR
1 سال
Rp292,000 IDR
1 سال
.cfd New
Rp27,000 IDR
1 سال
Rp135,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
.us New
Rp72,000 IDR
1 سال
Rp144,000 IDR
1 سال
Rp135,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains